Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Levertijd en leverkosten

Levering van de goederen zal, indien op voorraad, binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Indien onze levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen. Meer informatie,
zie 4. LEVERING EN LEVERTIJD van de algemene voorwaarde.

Bij een order met een factuurwaarde van meer dan € 140, - netto exclusief B.T.W. vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering franco plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres binnen Nederland. Bij orders met een factuurwaarde minder dan € 140,- netto exclusief B.T.W. zal Weska BV, mits schriftelijk anders overeengekomen, een bedrag van € 16,- aan vracht- en orderkosten in rekening brengen.

 

Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend, binnen 30 dagen na levering en na schriftelijke voorafgaande toestemming van Weska BV aangenomen. Alle hiermee in verband staande kosten, als bijvoorbeeld transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het product moet compleet zijn, mag niet gebruikt zijn, onbeschadigd en in de originele verpakking. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan opdrachtgever gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan behoudt Weska BV zich het recht voor de retourzending te weigeren Speciaal voor opdrachtgever bestelde goederen vallen hierbuiten,
zie punt 10.2 RETOURZENDINGEN van de algemene voorwaarde.

 

Garanties

Goederen (behoudens machines). Weska BV verstrekt - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan opdrachtgever afgeleverde nieuwe goederen een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

Machines. Voor alle machines geleverd door Weska geldt de garantietermijn welke de producent hiervoor hanteert welke in het algemeen 12 maanden bedraagt. Meer informatie, zie 9. GARANTIES van de algemene voorwaarde.

Meer vragen?

Neem contact met ons op!